Odlok o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti 

Za izvajanje ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se vse zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki se usposabljajo (pripravniki) za opravljanje posameznega zdravstvenega poklica in so vključeni v sistem zdravstva, vključi v izvajanje ukrepov COVID-19. Izjema so zdravniki pripravniki/sekundariji, za katere je vključevanje v izvajanje ukrepov že urejeno z Odlokom o razporejanju zdravnikov brez licence.

Pripravnikom se neposredno na podlagi tega odloka za čas trajanja ukrepov iz tega odloka podaljša pripravništvo in zadržijo vse obveznosti iz pripravništva (kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega in praktičnega znanja ter podobno) ter opravljanje strokovnega izpita.

Pripravniki, ki so program pripravništva do dneva uveljavitve tega odloka v celoti opravili, vendar še niso opravili strokovnega izpita, pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva pa jim je že prenehala veljati, lahko z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, s katerim so imeli tekom pripravništva sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za čas trajanja tega odloka sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na pripravniškem delovnem mestu za izvajanje ukrepov iz 1. člena tega odloka.

V primeru zaposlitve pripravnika, ki bi ga bilo ob zaposlitvi treba napotiti na preventivni zdravstveni pregled, se izjemoma dovoli zaposlitev tudi brez opravljenega preventivnega zdravstvenega pregleda, če delodajalec zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka tega ne more zagotoviti.

Pripravniki opravljajo delo na podlagi tega odloka pod nadzorom in odgovornostjo nadzornega mentorja, ki jim ga določi delodajalec.

Vir: Ministrstvo za zdravje< Nazaj na seznam novic

Veselimo se stika z vami

Zemljevid lokacije

Najdete nas na naslovu Cesta zmage 1 , 1410 Zagorje ob Savi , I. nadstropje.

Pišite nam

Naročanje

Za naročilo nas pokličite na eno od spodnjih številk v delovnem času, nam pišite na elektronsko pošto, osebno v ordinaciji ali z običajno pošto.

Telefon: 03 56 55 059, 03 56 55 054

Telefax: 03 56 55 053

Elektronski naslov: narocanje@mdps-zagorje.si

Delovni čas

Ordinacijski čas: pon - pet: 7:00 - 13:00, četrtek: 12:00 - 18:00

Delovni čas: pon - pet: 7:00 - 15:00, četrtek: 12:00 - 20:00