Datum: 1. 4. 2020

 Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 40/20, z dne 31. 3. 2020) – začetek veljave 1. 4. 2020

NOVOST:Skladno z odlokom se ponovno lahko izvajajo nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred zaposlitvijo.


Predsednik RSK razlaga pojem nujnih predhodnih pregledov

Nujni pregledi so predhodni pregledi za vse dejavnosti, od katerih zavisi delovanje države – zdravstvo, policija, vojska, gasilci, črpalke, komunala, redarji, sociala, trgovine…


prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med., 
specialist medicine dela, prometa in športa

 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020040.pdf

Uradni list Republike Slovenije

O D LO K

o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

1. člen

(1) S tem odlokom se določi, da se prekine izvajanje pre-

ventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdrav- je, lahko izvajajo naslednje preventivne zdravstvene storitve:

– preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta,

– nujni predhodni preventivni preglediin delavcev pred za- poslitvijo,

– nujni pregledi operativnih gasilcev.

 
 


< Nazaj na seznam novic

Veselimo se stika z vami

Zemljevid lokacije

Najdete nas na naslovu Cesta zmage 1 , 1410 Zagorje ob Savi , I. nadstropje.

Pišite nam

Naročanje

Za naročilo nas pokličite na eno od spodnjih številk v delovnem času, nam pišite na elektronsko pošto, osebno v ordinaciji ali z običajno pošto.

Telefon: 03 56 55 059, 03 56 55 054

Telefax: 03 56 55 053

Elektronski naslov: narocanje@mdps-zagorje.si

Delovni čas

Ordinacijski čas: pon - pet: 7:00 - 13:00, četrtek: 12:00 - 18:00

Delovni čas: pon - pet: 7:00 - 15:00, četrtek: 12:00 - 20:00