Epidemija novega koronavirusa, ki so ga poimenovali SARS-CoV-2 se je iz Kitajske razširila po vsem svetu. Bolezen so poimenovali COVID-19 in se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno pri pljučnici. Največje število okuženih, obolelih in umrlih v Evropi je v sosednji Italiji. Prve primere okuženih so zabeležili tudi v sosednji Avstriji in na Hrvaškem. Situacija se dnevno spreminja. Na spletni strani NIJZ (www.nijz.si ) so zbrane in se sproti posodabljajo vse informacije v zvezi s SARS-CoV-2 tako za strokovno kot za laično javnost. Na tem mestu najdete navodila za preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2:  

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ob tem velja posebej izpostaviti, da je ustrezna higiena rok eden od najučinkovitejših ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni (NB). Nohti naj bodo kratko postriženi, z rok odstranimo nakit (prstane, zapestnice). Pri dolgih nohtih se lahko skriva umazanija, ki je z umivanjem in razkuževanjem ne moremo učinkovito odstraniti. Še posebno na delovnem mestu niso primerni umetni nohti. Tudi kadilce je potrebno opozoriti, da si vedno umijejo/razkužijo roke preden prižgejo cigareto, saj si z nečistimi rokami lahko zanesejo v telo povzročitelje različnih nalezljivih bolezni.

Posredujemo tudi priporočila, ki vam bodo morda v pomoč pri pripravi podjetja v primeru večjega števila nenadoma zbolelih.

 

Nemoteno delovanje podjetja in nalezljive bolezni

 Aleš Jug, PhD

Associate Professor and Chairman of The CTIF Fire Prevention Commission

Published on February 24, 2020

 

Zelo malo (okoli 15%) slovenskih podjetij ima narejen načrt nemotenega delovanja podjetja. Ta se navadno nanaša na pričakovana tveganja in redkeje zajema tveganja, kot so pandemske gripe. Manj kot 5% podjetij je za primer prekinitve delovanja podjetja zaradi motenj tudi ustrezno zavarovalnih.

 

Ne glede na rečeno, se podjetja lahko na dogodke, kot je trenutna grožnja korona virusa vsaj deloma pripavijo.


Sledi nekaj ključnih stopenj priprave podjetja na motnje, ki naj bi jih upoštevala domala vsa podjetja, ne glede na velikost:

a. Ocenite trenutni položaj podjetja ter predvsem povezave z azijskim tržiščem

 1. Ocenite specifična tveganja, ki se nanašajo na korona virus in so vezana na vaše podjetje
 1. Preglejte in nadgradite načrt nemotenega poslovanja podjetja, kjer se ta nanaša na pandemije
 1. V kolikor tovrstnega načrta nimate, ga pripravite
 1. O predlaganih ukrepih se pogovorite z zaposlenimi, strankami in ostalimi členi oskrbovalne verige
 1. Uvedite zahteve za omejitev potovanj ter zaposlene poučite in opremite s sredstvi za zmanjševanje verjetnosti za okužbe

b. Počutje zaposlenih

 1. Panika je nalezljiva, zato se o nevarnostih in ukrepih redno pogovarjajte z zaposlenimi
 1. Zaposleni naj vedo, da preko pripravljenih in premišljenih ukrepov za njih skrbite
 1. Zaposlene seznanite, kako bodo novi ukrepi vplivali na njih
 1. V podjetju se opremite z ustreznimi zaščitnimi sredstvi (razkuževala, maske)

c. Oskrbovalne verige

 1. Ocenite vpliv na obratovanje podjetja (in posledično prihodek), ki bi lahko bilo moteno zaradi začasnih motenj v oskrbi in dobavi. Trenutno je dolžino motenj težko napovedati.
 1. Razmislite o alternativnih oskrbovalnih verigah za oskrbo surovin, nadomestnih delov ipd.

d. Zavarovalne police

 1. Preglejte in po potrebi obnovite/dopolnite zavarovanja za primer motenega delovanja podjetja (contingency business interruption)
 1. Pripravite se za morebitne odškodninske zahtevke s strani partnerjev v oskrbovalni verigi (motena dobava)

e. Spremljanje stanja

 1. Redno spremljajte informacije dostopne preko medijev javnega obveščanja
 1. O spremembah redno obveščajte zaposlene
 1. Komunicirajte s poslovnimi partnerji. Verjetno imajo tudi oni podobne težave. Pogovorite se o rešitvah, primernih za vse udeležene


< Nazaj na seznam novic

Veselimo se stika z vami

Zemljevid lokacije

Najdete nas na naslovu Cesta zmage 1 , 1410 Zagorje ob Savi , I. nadstropje.

Pišite nam

Naročanje

Za naročilo nas pokličite na eno od spodnjih številk v delovnem času, nam pišite na elektronsko pošto, osebno v ordinaciji ali z običajno pošto.

Telefon: 03 56 55 059, 03 56 55 054

Telefax: 03 56 55 053

Elektronski naslov: narocanje@mdps-zagorje.si

Delovni čas

Ordinacijski čas: pon - pet: 7:00 - 13:00, četrtek: 12:00 - 18:00

Delovni čas: pon - pet: 7:00 - 15:00, četrtek: 12:00 - 20:00